منو

نحوه بروز رسانی سایت

بخش ها و زیر بخش‏های سایت

واحد مسئول

نحوه بررسی و بروزرسانی

صفحه اصلی

فناوری اطلاعات

به فراخور نیاز

اخبار

روابط عمومی

روزانه

اطلاعیه ها

فناوری اطلاعات

به فراخور نیاز

قوانین و دستورالعمل ها

فناوری اطلاعات

به فراخور نیاز

صفحه فروش محصولات تولیدی و خدمات آموزشی

فناوری اطلاعات

به فراخور نیاز

صفحه امور فرهنگی – بسته های فرهنگی

روابط عمومی

به فراخور نیاز

صفحه فراخوان پژوهشی

فناوری اطلاعات

به فراخور نیاز

خدمات الکترونیکی

فناوری اطلاعات

به  فراخور نیاز

 

بخش محتوای اطلاع رسانی

کلیه محتوای اطلاع رسانی توسط واحد روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تهیه وبعد از تایید واحد حراست به واحد فناوری اطلاعات جهت بار گذاری ارسال میگردد.

فرمت تصاویر:jpg resolution 200 whith:500
فرمت متن :word font:yekan
فرمت پیوست :rar – zip – jpg- docx – doc – pdf

​بخش محتوای دانلود

​محتواهای قابل دانلود از کلیه واحد ها به واحد حراست ارسال و بعد از تایید جهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال میگردد.

فرمت فایلهای ارسالی :rar – zip – jpg- docx – doc – pdf

​بخش محتوای تعاملی

محتواهای تعاملی می بایستی توسط واحد مربوطه در قالب فایل word تهیه گردد و ضمن درج زمان انتشار ، زمان توقف انتشار و زمان تخلیه اطلاعات و ارسال به واحد ، به واحد حراست ارسال و بعد از تایید جهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال میگردد.

​بخش محتوای خدمات الکترونیکی

این محتوا به دلیل ماهیت پورتالی آن از مرکز دستگاه(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) بارگذاری میگردد و لینک آن با دستوروالعمل سازمان بعد از تایید واحد حراست جهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال میگردد.

سامانه سامد