, ,

مساجد استان البرز به عنوان پایگاه مهارت آموزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، دومین نشست تخصصی مسئولان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مسئول و کارشناسان قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی استان البرز با هدف استفاده از همه ظرفیتهای قانونی دوطرف در آموزش، توانمندسازی و …

عملکرد ۸ ماهه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در سال جاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز عملکرد ۸ ماهه این اداره کل در بخش های مختلف توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز اعلام شد. در این جلسه که با حضور معاونین آموزشی و اداری و پشتیبانی در دفتر مدیر کل برگز…
سامانه سامد