منو

پشتیبانی از افراد کم توانپشتیبانی از افراد کم توان
(روش اول):
جهت نمایش بزرگتر اقلام موجود در وبسایت از منو View گزینه Zoom را انتخاب نموده و بزرگنمایی مد نظر را انتخاب نمایید.
همچنین می توان همزمان از کلید CTRL و + استفاده نمایید.


پشتیبانی از افراد کم توان
(روش دوم):

دانلود نرم افزار نسخه ۳۲ بیتی

دانلود نرم افزار نسخه ۶۴ بیتی

راهنمایی استفاده از نرم افزار

 

 


پشتیبان از افراد نابینا

(روش سوم):

نرم افزار صفحه خوان، استفاده از کامپیوتر توسط افراد کم بینا و نابینا

سامانه سامد