منو

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقاء سطح حقوق رعایت شهروندی یاری فرمایید.

فرم سنجش رضایت ارباب رجوع از ارائه خدمات

  • شفافیت فرآیندی

  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری:

  • تسلط بر فرآیند

  • زمان فرآیند

  • نظامند بودن فرآیند

  • کلیت فرآیند

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed