منو

شهروند گرامی خواهشمند است با ارائه یشنهادات در رابطه با بهبود ارائه خدمات اداره کل آموزش فنی و حرفه استان البرز
در ارتقاء سطح خدمات ما را یاری فرمایید.

ارائه پیشنهادات در مورد ارائه خدمات

  • هفت منهای 6 =

سامانه سامد