منو

شهروند گرامی خواهشمند است با ارائه یشنهادات در رابطه با بهبود ارائه خدمات اداره کل آموزش فنی و حرفه استان البرز
در ارتقاء سطح خدمات ما را یاری فرمایید.

ارائه پیشنهادات در مورد ارائه خدمات

  • 12 بعلاوه شش =

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed