شهروند گرامی خواهشمندم، ابتدا قوانین و آیین نامه ها را دانلود کرده ،مطالعه نمایید و سپس با پیشنهادات و نظرات خود ما را در  جهت ارتقاء و کیفیت بخشی سطح آموزش و تربیت نیروی متخصص وماهر ،در رابطه با هریک از طرح هایاری نمایید .

 

 

طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی  با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص

 

آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

 

دستورالعمل ایجاد مراکز SCD  مستقر در دانشگاه /پژوهشگاه های دولتی (تحصیل رایگان)

 

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ی تشکیل واداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد


دریافت نظرات مردمی بروی پیش نویس قوانین و مقررات

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc.
  • 12 منهای شش =
سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed