این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاههای آزاد می‌باشد. متقاضی پس از دریافت موافقتنامه اصولی اقدام به دریافت پروانه تاسیس آموزشگاه می‌نماید.

این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای می باشد. موسس پس از دریافت نام کاربری از کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه در پورتال جامع سازمان، نسبت به تکمیل اطلاعات خود و معرفی مدیر و مربی اقدام نموده سپس مدیر و مربی نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات و در نهایت کارشناس مرکز و اداره کل نسبت به تایید اطلاعات موسس و مدیر و مربی اقدام می‌نمایند.

این فرآیند برای ارائه خدمت به آموزشگاه‌های آزاد می‌باشد. اجرای دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و متعاقبا ثبت نام کارآموزان در دوره‌های ثبت شده و نظارت بر امور مربوطه در کلیه مراحل

این فرآیند جهت ارائه خدمت به منظور درج اطلاعات دوره، اماکن، تجهیزات کارگاهی، ثبت نام کارآموزان در دوره، ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان و کارآموزان شرکت در دوره می باشد.

بعد از آزمون کتبی و عملی، در صورت قبولی در آزمونها و پرداخت هزینه صدور گواهینامه، دریافت گواهینامه به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر می‌باشد.

در صورت تغییر کد استاندارد یا ساعت آموزشی و محتوای آن، تمدید یا تعویض گواهینامه صورت می‌گیرد. برای این کار فرد باید با مراجعه به مراکز آموزشی شهرستان مربوطه یا مراکز پستی طرف قرارداد نسبت به تحویل اصل گواهینامه و تکمیل فرم اقدام نماید.

رقابت سالم جوانان کشور در زمینه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر مهارتی می گردد.

رقابتی سالم میان افراد ماهر کشور در زمینه‌های مختلف مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی می‌شود و هیچگونه محدودیت سنی و تحصیلی ندارد.

رقابت سالم میان افراد دارای معلولیت ماهر کشور در زمینه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی در میان این قشر از جامعه می شود.

مدال آوران دو سال پیاپی کشوری به اردوی آمادگی دعوت شده و پس از طی سه مرحله اردو در صورت قبولی به مرحله جهانی اعزام می‌گردند.

این فرآیند برای ارائه خدمت جهت تهیه استانداردهای آموزشی و از طریق سامانه ملی استاندارد صورت می گیرد و شامل مراحل زیر است: تهیه و بررسی سند تجزیه و تحلیل شغل تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شغل تدوین و بررسی محتوای استاندارد آموزش شایستگی

خدمات مشاوره به صورت آنلاین از طریق سامانه مربوطه انجام می‌گیرد و شامل مراحل زیر است: درخواست مذاکره حضوری با مشاور مذاکره آفلاین با مشاور حضور در کارگاه جهت آشنایی با حرفه‌ها دریافت بسته اطلاعات دوره‌های آموزشی آزمون روانشناختی و رغبت شغلی آشنایی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای ارتباط با مشاور به صورت offline: متقاضی می تواند از طریق پورتال سوالات خود را مطرح و به صورت offline و در یک بازه زمانی مشخص پاسخ از مشاور دریافت نماید.

سامانه سامد