منو

داخلی / مستقیم

نام واحد / نام شخص

عنوان واحد

1730 آقای قراجه داغی دفتر مدیریت
32539696 مستقیم دفتر مدیرکل
32519611 فکس دفتر
1700 نگهبانی حراست
1701 آقای حیدری
1703 خانم عبدالمحمدی
32544432 مستقیم حراست
32544431 فکس حراست
1714 احسان قادری زاده  ارزیابی عملکرد
1708 حسن امیرحسینی دفتر حقوقی
1710 آقای دانشی و خانم تبریزی خدمات ماشینی
1745 آقای سیروس خوش سیما روابط عمومی
3519455 مستقیم
1739 آقای کشاورز دیوان محاسبات
32519946
1736 آقای بابایی سمسار کارشناس بودجه
1766 خانم کرمی دفتر معاونت اداری و پشتیبانی
32539898
1758 خانم منتظری
32544434 آقای فعلی رئیس امور عمومی
1740-1741
1704 دبیرخانه – خانم داود پور امور اداری و پشتیبانی
1705 دبیرخانه – خانم دهقانی بهادر
32519724 فکس دبیرخانه
1744 خانم ها جمشیدی-  
1777 خانم رستمی – نوری-عاکفی-نریمانی
1744 خانم پهلوان-رستاخیز-صادقی
32520192 مستقیم کارگزینی
1799 آقایان نیری –  پورمسیح 
1738 آقای تاج دینی
1750 محمود مرادی رئیس امور مالی
32519723
1733 آقای لعل ذیحساب
32539393
1748 خانم قلی پور امور مالی
1747 خانم سرسنگی
1756 آقای آهنی
1746 خانم میر قادری
1755 آقای بحرینی
1757 آقای دهقانی سانیج
32520079 مستقیم همکاران مالی وتدارکات
32519712 فکس مالی
1709 آقای موحدی
1716 آقای پورجعفر معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
32520258
1715 خانم رودکی
32520191 فکس دفتر
1717 آقای داسدار رئیس اداره آموزش
32544430
32522136 مستقیم کارشناسان اداره آموزش
1718 خانم بهتوئی
1719 خانم صالحی
1720 خانم رحیمی
1722 خانم بایگان
1724 خانم کهن خاکی
1725 اقای بابایی گل
1727 آقای علیرضا صالحی
آقای زیدی رئیس اداره سنجش
34428037
خانم خواجه دهی اداره سنجش و ارزشیابی
34428037
34428037 خانم ها احمدوند – لطفی
34486540 خانم مهدی پور رئیس واحد آموزشگاه های آزاد
34412018  خانم شهرکی -خانم سوری واحد آموزشگا ه های آزاد

آقای منصوری- آقای مرجمکی

نام مرکز آدرس پستی تلفن تماس
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری ۳۲۵۳۹۶۹۶
مرکز شماره یک کرج (دو منظوره، شهید خدایی) کرج – میدان استاندارد – خیابان ذوب آهن – به سمت حسین آباد راه آهن 32821166
مرکز شماره دو کرج(دو منظوره، تخصصی کشاورزی زیبادشت) کرج – جاده ماهدشت – بعد از محمدشهر – جاده زیبا دشت – نرسیده به فلکه اصلی فرخ آباد ۳۶۸۸۳۹۳۰
مرکز شماره سه کرج (دو منظوره، شهید رهبری) کرج – جهانشهر – خیابان هلال احمر – خیابان لاله ۳۴۴۵۰۲۷۵
مرکزشماره چهار کرج(خواهران ،الزهرا) کرج – میدان استاندارد – ضلع شمال شرقی – میدان روبروی فرماندهی نیروی انتظامی 32803090
مرکز شماره شش ساوجبلاغ (دو منظوره‘ ۹ دی شهر جدید هشتگرد) شهر جدید هشتگرد – میدان شهرداری – بلوار گل آرا ۴۴۲۶۸۸۱۰
مرکز شماره هفت نظرآباد (دومنظوره) نظر آباد – جاده نجم آباد – نرسیده به شهرک صنعتی سپهر – ابتدای مصطفی آباد – خیابان فنی حرفه ای ۴۳۳۳۳۷۶۸
مرکز شماره هشت اشتهارد(دومنظوره) اشتهارد – ضلع شرقی – میدان سلطانی – جنب پارک مشاهیر ۳۷۷۲۸۴۹۲
سامانه سامد