, ,

مساجد استان البرز به عنوان پایگاه مهارت آموزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، دومین نشست تخصصی مسئولان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مسئول و کارشناسان قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی استان البرز با هدف استفاده از همه ظرفیتهای قانونی دوطرف در آموزش، توانمندسازی و …

تمدید و تعویض گواهینامه مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت: تمدید وتعویض گواهینامه مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۲ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                         •خدمت به کسب و کار (G2B)              •خدمت به دیگر دستگاه‌های دول…
, , ,

نشست مشترک استانی مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز با نمایندگان نیروهای مسلح

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ؛ با هدف آسیب شناسی فرآیندهای همکاری و اتخاذ تصمیمات در حوزه های مختلف آموزشی با قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه، نشست مشترکی در سالن جلسات اداره کل با حضور رئیس اداره آموزش ، پژوهش…

برگزاری دوره های آموزشی مهارت فنی و حرفه ای

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                   •خدمت به کسب و کار (G2B)                               •خ…

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:اعزام به مسابقات جهانی مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                       •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت:مدال آوران دو سال پیاپی کشو…

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری مسابقات مهارت معلولین شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                           •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت: رقابت سالم میان افراد دا…

مسابقات برگزاری آزاد مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری مسابقات آزاد  مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                          •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت:رقابتی سالم میان افراد م…

برگزاری مسابقات مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری مسابقات  مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                              •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت: رقابت سالم جوان…

تهیه استاندارد و کتب آموزشی

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:تهیه استاندارد های آموزش مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                                •خدمت به کسب و کار (G2B)          …

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:مشاوره آموزشی  و هدایت شغلی شناسه خدمت :۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                               •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت:خدمات مشاوره به صو…

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)               •خدمت به کسب و کار (G2B)                      •خدمت به دی…
سامانه سامد