فرم ها

فرم ارائه گزارش و رسیدگی به مسابقات ملی مهارت فرم طرح درس فرم درخواست صدور ابلاغ مدیریت فرم درخواست تمدید پروانه آموزشگاه آزاد فرم قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته های خاص فرم درخواست ابلاغ مربیگری مدارک لازم جهت مراجعه به اماکن …

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ضرورت افزایش اعتبارات آموزش های مهارتی

دکتر سلمان خدادادی با بیان این که مهارت آموزی مهم ترین راه ایجاد اشتغال، امنیت شغلی و موتور توسعه جامعه است بر ضرورت افزایش اعتبارات آموزش های مهارتی تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر سلمان خدادای روز پن…

آزمون ها

آزمون ادواری آزمون تفاهنامه

دفترچه سه ماهه سوم ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/09/dafdarcheh-3-1.pdf

دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/03/dftarcheh1.pdf