, , ,

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مراکز آموزش شهید خدایی و خواهران الزهرا(س) استان البرز بازدید کرد.

علیرضا حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به همراه مشاور ریاست سازمان، مدیرکل حراست و در معیت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز  روز یکشنبه دوازدهم آبان ماه جاری، از کارگاههای آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خدایی و …
, , ,

پیوند آموزشهای رسمی و غیر رسمی با اجرای طرح ایران مهارت در استان البرز : اجرای آموزش طرح ایران مهارت با بیش از ۱۱هزار نفر دوره از ابتدای سال ۹۷ تاکنون

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ؛ تقی غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به تشریح عملکرد آموزشی این اداره کل در اجرای آموزش در قالب طرح ایران مهارت پرداخت . مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز خاطرنشان …
سامانه سامد