, ,

مساجد استان البرز به عنوان پایگاه مهارت آموزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، دومین نشست تخصصی مسئولان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مسئول و کارشناسان قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی استان البرز با هدف استفاده از همه ظرفیتهای قانونی دوطرف در آموزش، توانمندسازی و …

دریافت پیشنهادات مردمی

شهروند گرامی خواهشمند است با ارائه یشنهادات در رابطه با بهبود ارائه خدمات اداره کل آموزش فنی و حرفه استان البرز در ارتقاء سطح خدمات ما را یاری فرمایید. …

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

<strong>شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقاء سطح حقوق رعایت شهروندی یاری فرمایید.</strong> …

پایگاه های اینترنتی

  نام سازمان پایگاه های اینترنتی پرتال سازمان فنی وحرفه ای کشور www.portaltvto.com سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور www.irantvto.ir اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز www.alborztvto.ir مرکز شماره یک شهید خد…

پست الکترونیکی

  نام قسمت پست الکترونیکی مدیر کل info@alborztvto.ir اداره آموزش و پژوهش و برنامه ریزی Moaven_amozesh@alborztvto.ir اداره امور عمومی و پشتیبانی omomi@alborztvto.ir معاون اداری و پشتیابی Moaven_edari@alborztvto.ir اداره سنجش و ارزیابی sanjesh@a…
سامانه سامد