ورود توسط alborz

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:اعزام به مسابقات جهانی مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                       •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت:مدال آوران دو سال پیاپی کشوری به اردوی آمادگی دعوت شده و پس از […]

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری مسابقات مهارت معلولین شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                           •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت: رقابت سالم میان افراد دارای معلولیت ماهر کشور در زمینه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی که موجب شناسایی و کشف […]

مسابقات برگزاری آزاد مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری مسابقات آزاد  مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                          •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت:رقابتی سالم میان افراد ماهر کشور در زمینه‌های مختلف مهارت‌های فنی و حرفه‌ای تخصصی […]

برگزاری مسابقات مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:برگزاری مسابقات  مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                              •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت: رقابت سالم جوانان کشور در زمینه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای که موجب شناسایی و کشف استعدادهای برتر مهارتی می گردد. این فرایند جهت ارائه خدمت جهت […]

تهیه استاندارد و کتب آموزشی

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:تهیه استاندارد های آموزش مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                                •خدمت به کسب و کار (G2B)                                   •خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)   شرح خدمت:این فرآیند برای ارائه […]

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:مشاوره آموزشی  و هدایت شغلی شناسه خدمت :۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                               •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت:خدمات مشاوره به صورت آنلاین از طریق سامانه مربوطه انجام می‌گیرد و شامل مراحل زیر است: درخواست مذاکره حضوری با مشاور مذاکره آفلاین با مشاور […]

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)               •خدمت به کسب و کار (G2B)                      •خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح خدمت: این فرآیند جهت صحت […]

صدور گواهینامه مهارت

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:صدور گواهینامه مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                         •خدمت به کسب و کار (G2B)              •خدمت به دیگر دستگاه‌های دولتی (G2G) شرح خدمت:بعد از آزمون […]

ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها ،صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری ،تفاهم نامه ها فصنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                        •خدمت به کسب و کار (G2B) شرح خدمت: این […]

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه آزاد

خدمات اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز عنوان خدمت:نظارت بر اجرایی دوره های آموزشی مهارتی اموزشگاه آزاد شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                        •خدمت به کسب و کار (G2B)             خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) […]

سامانه سامد