*ماموریت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور *

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم ، متولي آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت بوده كه فعاليت هاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي سازماندهي نموده است. ركن اصلي فعاليت هاي سازمان آموزش است كه عمليات اجرائي آن همگام با تازه هاي علوم و فن آوري روز با استانداردهاي بين المللي ،ماموريت و هويت سازمان را شكل مي دهد اين آموزش ها علمي ، عملي ، و كاربردي بوده كه به منظور ايجاد مهارت و تخصص به منظور كسب توانائي در احراز شغل ارائه مي شود و منجر به در يافت گواهينامه مهارت مي گردد.جهت گيري آموزش فني و حرفه اي كشور در ارائه آموزش هاي سازمان و مراكز مربوطه به ترتيبي
است كه امكان ارائه هر نوع آموزشي ودر هر رشته و هر زمينه اي را قابل تصور مي نمايد.علاوه بر اين وجود رتبه بندي و درجه بندي خاص در هر رشته آموزشي بر تنوع و تعدد رشته هاي آموزشي فني و حرفه اي مي افزايد.

*رسالت و وظایف سازمان چیست ؟ *

با استناد به مواد قانون كار،‌قانون بيكاري ، قوانین بودجه سالیانه ، مي توان گفت برخی از وظايف اصلي سازمان عبارتند از :

1. آموزش جوانان و كارجويان غير ماهر
2. باز آموزي و ارتقا مهارت كارگران شاغل در واحد هاي صنعتي و توليدي
3. تربيت و تامين مربيان فني و حرفه اي
4. باز آموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري
5. ارائه آموزش هاي مهارتي به فارغ التحصيلان دوره هاي كار دانش
6. نظارت بر تشكيل و اداره و فعاليت هاي مؤسسات كار آموزي آزادو صدور پروانه تاسيس براي ايشان
7. برگزاري آزمون ها و تشخيص و تعيين صلاحيت فني و ميزان مهارت كارگران فني و واحد هاي صنفي
8. نظارت و كنترل بر دوره هاي مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي به منظور برگزاري آزمون و تعيين صلاحيت فني آموزش ديدگان و ارائه
گواهينامه مهارت به آنان
9. اجراي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در پادگان ها
10. اجراي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در زندان ها
11. توسعه مهارت و اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای

ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای

برخي از بارزترين مشخصات و ويژگي هاي اين آموزش ها بطور خلاصه عبارتند از :

1. ايجاد توان كار و احراز شغل در كارآموزان
2. كوتاه مدت و مؤثر بودن دوره آموزشي
3. رفع نياز واحد هاي توليدي و خدماتي به نيروي ماهر و متخصص در حد انجام
كارهاي خاص
4. ايجاد روحيه اعتماد به نفس در جوانان و آموزش ديدگان
5. ايجاد اميد به زندگي آينده و ترسيم چشم انداز شغلي مطمئن
6. افزايش سطح بهره وري از فعاليت هاي اقتصادي
7. حفظ منافع و منابع ملي

سامانه سامد