تا چه اندازه از عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز رضایت دارید؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed