معرفی مدیرکل

منو

 • نام و نام خانوادگی: بهزاد غفاری بنام
 • تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
 • سوابق اجرایی:
 • سرباز مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – محل خدمت : استان آذربایجان شرقی از سال 80 تا 82
 • دبیر اولین سمینار علوم کامپیوتر در شمالغرب کشور 1380
 • ارائه مقاله در اولین همایش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1391
 • دبیر مسابقات ملی مهارت آزاد رشته تأسیسات الکتریکی BMS در سال 1396 تبریز
 • عضو موسس مجتمع فنی تهران نمایندگی تبریز در سال 1382
 • عضو هیئت مدیره مجتمع فنی دیبامهر تبریز 1382 تا 1387
 • عضو هیئت مدیره دیباگران تهران نمایندگی تبریز 1382 تا 1387
 • عضو هیئت مدیره مجتمع دیباگران آذربایجان 1382 تا 1387
 • مسئول اجرای آزمون بنیاد ICDL در مجتمع فنی دیبامهر تبریز 1384
 • مسئول اجرای آموزش IT اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 1385 تا 1387
 • مسئول سنجش رایانه ای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 1385 تا 1387
 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1386 تا 1396
 • مسئول و کارشناس خدمات ماشینی و آمار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از 87/05/22 تا 88/08/21
 • عضو کمیته فنی و بازرگانی انفورماتیک و فناوری اطلاعات و آموزش مهارتهای پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 1388
 • عضو کمیته فنی اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی ادره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 1388
 • عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1385 لغایت 1400
 • عضو عوامل اجرایی آزمون استخدامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در منطقه آذربایجان شرقی 1385
 • طراح سوالات عملی و برگزار کننده آزمون های عملی رشته های مختلف علوم کامپیوتری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 1385 تا 1387
 • عضو تیم کارشناس داوری رشته فناوری اطلاعات در مسابقات ملی مهارت 1385 تا 1393/12/20
 • مسئول امور نخبگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 1388
 • دبیر کارگروه کاهش تصدی گری های دولت از سال 1388 تا 1389
 • دبیر هیأت نظارت موسسات کارآموزی آزاد استان آذربایجان شرقی از سال 1388 تا 1389
 • دبیر ستاد ارزسیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1389 تا 1393/12/20
 • رئیس اداره امور موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از 1388/08/21 تا 1389/10/25
 • عضو شورای پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از 1391 تا 1395
 • رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از 1389/10/25 تا 1393/12/20
 • سرپرست تیم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی اعزامی به مسابقات کشوری ملی مهارت از 1389/10/25 تا 1393/12/20
 • عضو کمیته تحول اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1390 تا 1395
 • دبیر تهیه و تدوین کتب آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در استان آذربایجان شرقی از سال 1390 تا 1393
 • بازرس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در سال 1386
 • عضو کمیته خدمات عمومی در فضای رقابتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1394 تا 1397
 • عضو کمیته راهبری آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1394 تا 1397
 • عضو کمیته استخدام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی از سال 1385 تا 1395
 • رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز از 1393/12/20 تا 1397/10/30
 • معاون آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی مهارت تبریز از 1393/12/20 تا 1398/01/01
 • رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 تبریز از 1397/10/30 تا 1400/03/03
 • افتخارات کسب شده:
 • مربی نمونه استانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در سال 1387
 • کسب مقام اول در کشور( رئیس مرکز نمونه رتبه اول کشوری) در سال 1397
سامانه سامد