تعاریف و ضوابط سازمانی

منو
 • تعاریف:
  • آموزش های فنی و حرفه ای: مجموع آموزش های نظری و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در ایشان اجرا می گردد و مهارت آموزان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان رابرای انجام کار و فعالیت در حِرَف مختلف افزایش می دهد.
  • استاندارد آموزشی: مجموعه ای از سر فصل های آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان نظری، عملی، محدوده آموزش را برای اجرا و ارزشیابی مشخص می نماید.
  • کد استاندارد: مجموعه ای از اعداد قراردادی می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل(ISCO) برای تفکیک رشته ها و زیر مجموعه هر رشته تعیین شده است و معمولاً در کشورهای مختلف برای استفاده ملی تغییراتی در این کدها منظور می گردد.

نکته : متقاضیان در صورت نیاز به اطلاع از محتوای استانداردهای آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر می توانند به بخش استانداردهای آموزشی از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  http://research.irantvto.ir مراجعه نمایند.

 • سطوح مهارت : بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد که به چهار درجه تقسیم
  می شوند:

  • مهارت درجه سه: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش های متقاضیان در بخش های زیر اطلاق می گردد:

الف- مهارت سطح سه صنعت ساختمان

ب- مهارت های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی

 • مهارت درجه دو: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش های مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدی ارائه می شود، مهارت درجه دو گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی درجه یک می باشد.
 • مهارت درجه یک: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش های تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده گواهینامه مهارت درجه دو ارائه می شود، مهارت درجه یک گفته می شود و گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد.
 • مهارت کارگر ماهر: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش های تخصصی که به مهارت آموزان دارنده مهارت درجه یک ارائه
  می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود.
 • متقاضی :  به شخصی اطلاق  می شود که داوطلب  شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می باشد.
 • مهارت آموز: به شخصی اطلاق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت شرکت می نماید .
 • خوشه آموزشی: دوره های آموزش فنی و حرفه ای در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات و کشاورزی است.
 • گروه آموزشی: به تعدادی از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می گیرند، گروه آموزشی گفته می شود.
 • دوره آموزشي : به مجموعه آموزش هاي نظري و عملي كه در قالب استاندارد آموزشي با استفاده از تجهيزات و امكانات لازم توسط مربي در يك زمان مشخص به مهارت آموز ارائه مي شود.
 • شغل: به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر جهت اجراي يك فعاليت انتظار مي رود شغل گفته می شود.
 • حرفه: به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شود.
 • مرکز آموزشی: واحد آموزشی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش های رایگان بصورت دولتی اقدام می نماید.

نکته : نام، شماره تماس و آدرس مراکز آموزشی استان در جدول شماره 8 آمده است.

 • آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای مطابق با استانداردهای سازمان با اخذ شهریه های مصوب اقدام می نماید. لازم به ذكر است آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد با توجه به محل جغرافيايي، زير نظر يكي از مراكز آموزشي فعاليت مي نمايند. لذا متقاضيان در صورت وجود مشكلات آموزشي مي توانند به مركز مربوطه كه در جدول شماره 7 درج گرديده است، مراجعه نمايند.

نکته : نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره 9 آمده است.

 • کارگاه: فضایی است که برای اجرای دوره های آموزشی در بخش نظری و عملی تجهیز شده و کارآموزان در آنجا زیر نظر مربی مجرب
  مهارت های لازم را براساس استانداردهای مصوب کسب می نمایند.
 • نوبت های آموزشی: مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شود.
نوبت آموزشی ساعت شروع ساعت پایان
صبح 7:30 12:30
عصر 13:30 17:30
یکسره 7:30 17

تبصره:

1- در نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برای دوره های آموزشی کوتاه مدت، مدت زمان نوبت آموزشی کاهش یابد.

2- ساعات شروع و پایان نوبت های آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره كل آموزش فنی و حرفه ای قابل تغییر است.

3- نوبت بندی آموزشی برای آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با توجه به شرایط و ضوابط، ضمن هماهنگی با اداره کل به عهده آموزشگاه می باشد.

 • بخش آموزش در شعب شهري : به آن بخش از آموزش هايي كه در شهرهاي فاقد مركز آموزشي زير نظر يكي از مراكز آموزشي بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي متقاضيان اجرا مي گردد، آموزش هاي بخش شعب شهري گفته
  مي شود.
 • بخش آموزش در روستا : به آن بخش از آموزش هايي كه در روستاها زير نظر يكي از مراكز آموزشي بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي روستاييان اجرا مي گردد، آموزش هاي بخش روستايي گفته مي شود.
 • بخش آموزش در پادگان: به آن بخش از آموزش هايي كه در پادگان هاي نظامي و انتظامي زير نظر يكي از مراكز آموزشي بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي كادر وظيفه اجرا مي گردد، آموزش هاي بخش پادگان گفته مي شود.
 • بخش آموزش در صنايع: به آن بخش از آموزش هايي كه براي شاغلين بنگاه هاي اقتصادي (واحد هاي صنعتي؛ معدني) و اصناف در قالب مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت شهرك هاي صنعتي و فضاهای آموزشي اختصاصی ضمن كار و يا در قالب تفاهم نامه در مراکز ثابت زير نظر دفتر آموزش درصنايع بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي اجرا مي گردد، آموزش هاي بخش صنايع گفته مي شود.
 • بخش آموزش در مراكز جوار دانشگاهي: آن بخش از آموزش هايي كه در مراكز جوار دانشگاهي زير نظر يكي از مراكز آموزشي بصورت موقت براي يك يا چند دوره جهت پوشش نياز آموزشي دانشجويان متقاضي اجرا مي گردد، آموزش هاي بخش جوار دانشگاهي گفته مي شود.

تبصره1: اجراي دوره هاي آموزشي در پادگان ها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه مي باشد.

تبصره2:  اجراي دوره هاي آموزشي در صنايع، اصناف و بنگاه هاي اقتصادي خاص متقاضيان همان مجموعه مي باشد.

 • آزمون و مزایای گواهینامه مهارت: به مهارت آموزانی که دوره  آموزشی را بصورت کامل بر اساس استاندارد آموزشی طی نموده و در آزمون های پایانی که بصورت کتبی و عملی برگزار می شود، موفق به کسب حدنصاب قبولی می شوند، گواهینامه مهارت اعطاء می شود.

1- شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشیابی:

 • کسب حداقل نمره 50 در آزمون کتبی
 • کسب حداقل نمره 70 در آزمون عملی
 • کسب حداقل معدل 70 در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزنی 25% آزمون کتبی و 75% آزمون عملی

2- مزایای گواهینامه مهارت:

 1-     دارای اعتبار بین المللی

 • دارای اعتبار به منظور احراز صلاحیت حرفه ای در بخش های مختلف
 • احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل
 • قابلیت تطبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش به منظور کسب مدرک دیپلم در رشته های کاردانش
 • امکان برخورداری از تسهیلات خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها بر اساس ضوابط مربوطه
 • اولویت در صدور پروانه کسب
 • شرایط و ضوابط پذیرش مهارت آموز:

2-1-  شرایط عمومی:

 • اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی
 • نداشتن عناد و عدم هواداری از احزاب و گروه های محارب با نظام جمهوری اسلامی
 • نداشتن فساد اخلاقی
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است.
 • ثبت نام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آموزشگاه های آزاد مجاز است.

2-2- شرایط اختصاصی :

 • داشتن مدرک تحصیلی متناسب با دوره آموزشی مطابق باجدول 1
 • داشتن گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه یک
 • داشتن گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر نا پیوسته
 • برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته مهارتی
 • حداقل شرط سنی 15 سال

تبصره1: ثبت نام متقاضیان بین 12 تا 15 سال در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با اجازه کتبی ولی و یا قیم قانونی امکان پذیر
می باشد.  

تبصره 2: دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به داشتن مهارت درجه سه می باشد.

2-3-  مقررات وظیفه عمومی:

بر اساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد لازم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا باشند:

 • کارت پایان خدمت
 • کارت معافیت کفالت یا پزشکی دائم و کارت معافیت دایم زمان صلح
 • عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمون های پایان دوره آموزشی
 • استفاده از معافیت تحصیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا زمان شرکت در آزمون های پایان دوره مشروط به عدم تداخل برنامه تحصیلی متقاضی با زمان برگزاری دوره آموزشی
 • استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازی مشروط بر اینکه منع قانونی از طرف یگان خدمتی مربوطه وجود نداشته باشد.
 • طلاب حوزه های علمیه
 • ضوابط و شرایط کلی آموزش در مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد:
 • 1- مهارت آموز موظف است کلیه ضوابط و مقررات عمومی مرکز را طبق آیین نامه های آموزشی و انضباطی سازمان و آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد مصوب 18/5/85 هیئت محترم وزیران رعایت نماید.2- مراکزآموزشی هیچگونه تعهدی در قبال ایجاد اشتغال برای افرادآموزش دیده ندارند ولی در صورت درخواست صنایع و بنگاه های کاریابی نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می نمایند.3- مهارت آموزان موظف هستند برنامه های کاری خود را براساس برنامه های آموزشی مراکزتنظیم نمایند، غیبت غیرموجه بیش از15درصد مدت دوره باعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه؛ شركت در آزمون و عدم پذیرش (بجز مهارت آموزان آموزشگاه هاي آزاد) در دوره های آتی خواهدشد.4- مهارت آموزان مراكز دولتي که در حین دوره آموزشی نسبت به ترک دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام در دوره های آتی در کل کشور محروم خواهند شد.
  • مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می باشند.

   

  5-نحوه پذیرش مهارت آموز:

  به منظور تسهیل در امور ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی، ثبت نام در کلیه دوره های آموزشی مراکز ثابت آموزشی، شعب شهري، پایگاه های آموزش روستايي، مراکزآموزشی پادگان ها، مراکز آموزشی صنايع، مراکز جوار دانشگاه و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سطح استان بصورت الکترونیکی از طریق نشانی اینترنتی :  http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student صورت می گیرد یا مراجعه حضوری به مرکز یا آموزشگاه مورد نظر صورت می گیرد.

  باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعد و علاقمند دردوره های آموزشی، کلیه متقاضیان ( درصورت ثبت نام بیشتر از ظرفیت در هر دوره ) طبق زمان های مشخص شده برای هر دوره آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت نموده و پس از موفقیت درآن ها به عنوان مهارت آموز پذیرفته می شوند.

سامانه سامد