شناسایی اشیا و اسناد قدیمی جهت نمایش در موزه ملی آموزش فنی و حرفه ای کشور

همکار گرامی: با عنایت به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظر دارد در راستای تقویت و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، ثبت و ضبط میراث معنوی و فرهنگی سازمان، حفظ و نمایش سیر تکامل آموزشهای فنی و حرفه ای در سازمان، معرفی دستاوردها و توانمندی های سازمان، ایجاد زمینه ای برای استمرار و حفاظت میراث سازمان در سالهای آتی و کمک به آشنایی نسلهای آینده و مخاطبین با هویت و پیشینه سازمان نسبت به ایجاد و راه اندازی موزه ملی آموزش های فنی و حرفه ای در قدیمی ترین مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور در استان البرز اقدام نماید، لذا در راستای غنی سازی بیشتر موزه و شناسایی و جمع آوری اسناد و اشیای قابل ارائه، خواهشمند است در صورت در اختیار داشتن اشیا، ابزار، اسناد، کتاب، جزوه، استاندارد، گواهینامه، کارت مربیگری، ابلاغ، عکس، فیلم، تندیس و ... قدیمی که قابلیت ارائه را داشته و تمایل به نمایش آنها در موزه مذکور با حفظ مالکیت معنوی نسبت به ثبت و ارسال مشخصات موارد قابل ارائه از طریق این صفحه اقدام نمایید.
  • نام شی یا سندنوع ( تجهیزات/ ابزار/ عکس/ کتاب و ...)سال تولید/چاپمحل نگهداری کنونیمالکیت(سازمانی/ شخصی)قابلیت ویژهکد تصویر 
    افزودن یک ردیف جدید
    همکار گرامی لطفا مشخضات اشیا و اسناد قابل ارائه را به صورت دقیق و کامل در جدول ذیل تکمیل و ارسال نمایید:
  • فایل ها را به اینجا بکشید
سامانه سامد