ثبت درخواست (شکایت/نظر/پیشنهاد)

منو

ثبت درخواست/شکایت/انتقاد/نظر

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed