شکایت از آموزشگاه‌ها

منو

شکایت از آموزشگاه

کارآموز گرامی: لطفا شکایت خود را از آموزشگاه مربوطه از طریق تکمیل فیلدهای زیر ارسال فرمایید و منتظر پاسخ یا تعیین وقت از طریق پورفایل خود باشید.

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed