منو

 شناسنامه خدمات الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

خدمات ارائه شده به شهروندان(G2C) و کسب کار(G2B)

شناسنامه خدمت عنوان خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳ اعزام به مسابقات جهانی مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰ برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱ برگزاری مسابقات آزاد مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۰ برگزاری مسابقات ملی مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲ برگزاری مسابقات مهارت معلولین شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳ پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت شرح خدمت
۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰ تهیه استانداردهای آموزش مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰ ثبت نام وبرگزاری آزمونهای ادواری،تفاهنامه و صنعت ساختمان و.. شرح خدمت
۱۸۰۸۱۸۳۲۰۰۰ صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری شرح خدمت
۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰ صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱ صدور گواهی نامه مهارت شرح خدمت
۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰ مشاوره آموزشی و هدایت شغلی شرح خدمت
۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰ نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد شرح خدمت

سامانه سامد