منو

نام  و نام خانوادگی :  صدیقه نجفی
عنوان پست سازمانی : رئیس مرکز نظرآباد
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز- مرکز نظرآباد

شماره تلفن مستقیم  :

   ۴۳۳۳۳۷۶۸  -۰۲۶

۴۵۳۳۳۷۷۰

                                        

آخرین مدرک تحصیلی:

 فوق لیسانس

شرح وظایف :

تقسیم کار بین کارکنان و نظارت بر حسن جریان امور مراکز

  نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه آموزشی مرکز بر اساس استانداردها و ضوابط مصوب

– نظارت بر اجرای طرح های مصوب آموزشی و کوشش در جهت بهبود کیفی آموزش ها

– نظارت و کنترل وضع انبارهای مرکز و ماشین آلات و تجهیزات مرکز

– نظارت و رسیدگی به وضع کارگاه ها

 شرکت در جلسات و سمینارهای مختلف به دستور مقام مافوق

– پاسخگویی در مقابل مسئولین محلی استانی و کشوری در ارتباط با وظایف محوله

– بررسی نارسائیهای موجود در مرکز و اقدام به برطرف کردن کاستی ها

– ارزیابی کار کارکنان مطابق ضوابط و ارائه پیشنهادات لازم در جهت بهبود انجام امور

– ایجاد ارتباط با دیگر سازمان ها و نهادها به منظور پیشبرد اهداف آموزشی مرکز

– کنترل و نظارت بر کلیه واحدها و افراد تحت سرپرستی و ارزیابی میزان و چگونگی فهالیتهای انجام شده به منظور حصول اطمینان در رعایت قوانین و مقررات

– هدایت و رهبری و ارائه خط مشی به پرسنل تحت سرپرستی با تصمیم گیری های به موقع و مناسب

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد