منو

نام  و نام خانوادگی :  آیت اله حیدری
عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول حراست
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم                 ۳۲۵۴۴۴۳۲-۰۲۶

داخلی                                          ۱۷۰۱

۳۲۵۳۹۵۹۵  و   ۳۲۵۳۹۴۹۴

آخرین مدرک تحصیلی:

 لیسانس

شرح وظایف :

    حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی
–    کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… اداره و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذیربط
–    ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به مدیر و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص
–    ایجاد سیستم اطلاع رسانی برای دریافت گزارشهای مردمی به طور مستمر و تجزیه و تحلیل آنها و اتخاذ تدابیر لازم
–    بررسی، تهیه و اجرای طرح های حفاظتی و دستور العمل های اجرایی لازم به منظور حراست و حفاظت محیطی با توجه به اولویت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سیاست های سازمان و همچنین نظارت بر نحوه اجرای آنها
–   اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر و تهدید امنیتی
–   اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنها
–    تعیین صلاحیت پرسنل اعزامی به خارج از کشور و توجیه حفاظتی آنان و نیز پرسنلی که با اتباع بیگانه ارتباط دارند
–    تعیین مشاغل حساس بر اساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی
–   پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش با هماهنگی حراست مرکزی
–    شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی ربط
–    پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی
–   پیگیری صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به اداره و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز
–    کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده
–    ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوطه
–    تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه
–    تهیه شناسنامه محیطی و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب
–    بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای نمایندگان حراستهای تابعه و جمع بندی آنها جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط

سامانه سامد