منو

فرم شماره 1- درخواست همکاری به عنوان استادکار مهارتی

متقاضی محترم:لطفا با دقت کامل نسبت به تکمیل بخشهای مختلف این فرم اقدام نمایید و فایل عکس، تصویر کارت ملی، شناسنامه و سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی و ... را نیز آپلود و ارسال نمایید.
 • نامنام خانوادگیتاریخ تولدنام پدرکد ملیجنسیتکد بیمه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • تلفن ثابتتلفن همراهایمیل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مشخصات مدارک تحصیلی خود را از فوق دیپلم تا آخرین مدرک تحصیلی را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  مدرک تحصیلی دانشگاهیدانشگاه محل تحصیلرشته تحصیلیسال اخذ مدرکنشانی دانشگاه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق شغلی خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  عنوان محل کارسمتتاریخ شروعتاریخ پایاننشانیشماره تماس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق دوره های آموزشی خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  عنوان دورهمحل برگزاریتاریخمدت دورهنشانیسایر توضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق تدریس خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  عنوان دورهمحل تدریستاریخمدت دورهنشانیسایر توضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • تقدیرنامه های خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  عنوانمقام صادر کنندهتاریخسایر توضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق اختراع و اکتشاف خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  عنوانثبت شدهتاریخسایر توضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مشخصات مقالات و کتب خود را از طریق علامت + و اضافه کردن ردیف ها درج نمایید.
  عنوانناشرتاریخ چاپسایر توضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • فایل عکس پرسنلی خود را با حجم کم ارسال فرمایید:
  انواع فایل های مجاز : jpg.
 • فایل مستندات خود را با حجم کم ارسال فرمایید:
  فایل ها را به اینجا بکشید
 • دوازده − پنج =