منو

خدمات اکترونیکی نسخه اندروید(تلفن همراه هوشمند)

دریافت نسخه اندروید پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دریافت نسخه اندروید فرآیندهای آزمون

دریافت نسخه  اندروید با ما

دریافت نسخه  اندروید سامانه استاندارد

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed