منو

خدمات اکترونیکی نسخه اندروید(تلفن همراه هوشمند)

دریافت نسخه اندروید پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دریافت نسخه اندروید فرآیندهای آزمون

دریافت نسخه  اندروید با ما

دریافت نسخه  اندروید سامانه استاندارد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed