ثبت سفارش دوره آموزشی

منو

فرم ثبت سفارش دوره آموزشی (ویژه صنایع، صنوف، بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی)

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed