منو
شناسه خدمت :

تمدید یا تعویض گواهینامه پروانه مهارت و گواهی صلاحیت

مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :تسریع امور و تکریم ارباب رجوع
شهرستان :کرج-نظرآباد-اشتهارد-هشتگرد
زمان تخمینی انجام کار:۱۰روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تراکنشی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر پیشخوان,جایگاه وب,اینترانت
ذینفعان :
دارندگان گواهینامه فنی و حرفه ای که مدت اعتبار گواهینامه آنان به پایان رسیده است
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
تمدید یا تعویض گواهینامه پروانه مهارت و گواهی صلاحیت
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه متقاضی به مراکز فنی و حرفه ای ارائه درخواست تمدید و یا تعویض گواهینامه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت :پنجاه هزار ریال
آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :pay.portaltvto.com
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :۲۰۰۰۰
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :

سامانه سامد