پیش ثبت نام دوره های مراکز آموزش فنی و حرفه ای

منو

پیش ثبت نام دوره های آموزشی

متقاضی محترم لطفا متناسب با علاقه و توانایی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمایید. ضمنا اجرای دوره های آموزشی در آموزشگاههای آزاد بر اساس شهریه مصوب و در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت رایگان بوده و فقط هزینه مشاوره، ثبت نام و صدور گواهینامه مهارت طبق تعرفه مربوطه از طریق پورتال جامع سازمان اخذ می شود.ضمنا خاطر نشان می سازد دوره هایی که در آموزشگاههای آزاد برگزار می شود در مراکز دولتی برگزار نمی شود.
  • متقاضی محترم: دوره های آموزشی در آموزشگاههای آزاد بر اساس استانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط آموزشگاههای آزاد مجاز برگزار و آزمونهای پایان دوره و اعطای گواهینامه مهارت توسط سازمان انجام می شود و دوره آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت رایگان برگزار می شود. ضمنا خاطر نشان می سازد دوره هایی که توسط آموزشگاههای آزاد استان برگزار می شود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار نمی شود.
  • آخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسال اخذ مدرک تحصیلی