اعلام نیازهای مهارتی

متقاضی محترم: لطفا نیاز آموزشی واحد صنعتی، صنفی، تعاونی،سازمان، دانشگاه یا موسسه خود را از طریق تکمیل فیلدهای زیر تکمیل و ارسال نمایید.
  • لطفا دلایل خود را در خصوص نیاز به این دوره آموزشی را بصورت مختصر و مفید در کادر بالا وارد فرمایید.
  • ده منهای 1 =
سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed