منوارسال طرح پژوهشی

پژوهشگر محترم لطفا فایل پروپوزال خود را از طریق تکمیل فیلدهای زیر و آیلود فایل مربوطه ارسال فرمایید:

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed