منو

ارتباط با مدیرکل

همکار/ متقاضی محترم: لطفا مطلب یا موارد مورد نیاز جهت مطرح کردن با مدیرکل را با تکمیل فیلدها زیر ارسال نمایید. ضمنا خاطر نشان می سازد این اطلاعات فقط توسط شخص مدیرکل رویت و مورد بهره برداری قرار می گیرد:

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed