منو
نظر سنجی

موثرترين نقش آموزشهاي فني وحرفه اي درتوسعه اشتغال پايداردرجامعه به چه طريقي است؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
نظر سنجی

میران رضایت مندی شما از وب سایت اداره کل به میزان می باشد.

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

« ورود به قرن جدید با حکمرانی داده ها در نظام آماری نوین »

پشتیبانی از افزاد کم توان

گزارش عملکرد
سامانه سامد