منو
نظر سنجی

موثرترين نقش آموزشهاي فني وحرفه اي درتوسعه اشتغال پايداردرجامعه به چه طريقي است؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

آموزش های فنی و حرفه ای «فعال»، «هدفمند» و «اثربخش» در راستای «رونق تولید»

مهارت آموزی
سامانه سامد

پشتیبانی از افزاد کم توان
کانال سروش اداره کل
گزارش عملکرد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed