منو
نظر سنجی

موثرترين نقش آموزشهاي فني وحرفه اي درتوسعه اشتغال پايداردرجامعه به چه طريقي است؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
نظر سنجی

میران رضایت مندی شما از وب سایت اداره کل به میزان می باشد.

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

« تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین »

پشتیبانی از افزاد کم توان

گزارش عملکرد
سامانه سامد