آزمون ها

آزمون ادواری آزمون تفاهنامه
, ,

حضوراداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ( طب سنتی ) به نیابت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به نیابت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوردر چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ( طب سنتی ) شرکت می نماید. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، این نمایشگاه که از تا…

دفترچه سه ماهه سوم ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/09/dafdarcheh-3-1.pdf

دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/03/dftarcheh1.pdf