رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ضرورت افزایش اعتبارات آموزش های مهارتی

دکتر سلمان خدادادی با بیان این که مهارت آموزی مهم ترین راه ایجاد اشتغال، امنیت شغلی و موتور توسعه جامعه است بر ضرورت افزایش اعتبارات آموزش های مهارتی تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر سلمان خدادای روز پن…

آزمون ها

آزمون ادواری آزمون تفاهنامه

دفترچه سه ماهه سوم ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/09/dafdarcheh-3-1.pdf

دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/03/dftarcheh1.pdf