مهارت آموختگان جویای کار از طریق این وب سایت به صنایع و بنگاههای اقتصادی معرفی می شوند

در راستای تسهیل در اشتغال مهارت آموختگان جویای کار، سامانه معرفی نیروی کار ماهر به واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی طراحی و در منوی اصلی پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به نشانی http://www.alborztvto.ir/ با عنوان نیروی ک…
,

دفترچه سه ماهه چهارم ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/12/daftarcheh4.pdf