ورود توسط تقی غیاثی تبار

پنجمین جلسه شورای اداری و آموزشی استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز پنجمین جلسه شورای اداری و آموزشی استان با حضور مدیرکل،ذیحساب، معاونین، روسای ادارات، روسای مراکز و مسئولین واحدهای ستادی در اداره کل برگزار شد. غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با مرور مجدد نقشه راه اداره کل و […]

مدیر کل زندانهای استان البرز : بیکاری و مهارت نداشن از علل مهم تکرار جرم است

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نشست مشترک ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و زندانها و اقدامات تامینی استان البرز با هدف تقویت و توسعه تعانلات در حوزه آموزشهای مهارتی برگزار شد. در ابتدای این نشست تقی غیاثی تبار  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای […]

مهارت آموختگان جویای کار از طریق این وب سایت به صنایع و بنگاههای اقتصادی معرفی می شوند

در راستای تسهیل در اشتغال مهارت آموختگان جویای کار، سامانه معرفی نیروی کار ماهر به واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی طراحی و در منوی اصلی پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به نشانی http://www.alborztvto.ir/ با عنوان نیروی کار ماهر بارگذاری شده است. مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه […]

نشست اختصاصی مدیرکل با روسا و کارکنان ادارات ستادی برگزار شد

به گزارش ورابط عمومی اداره کل، نشست های اختصاصی مدیرکل با روسا و کارکنان اداره کل برگزار شد. در این نشست ها که با حضور مدیرکل، معاونت مربوطه، رئیس و کارکنان هر اداره ای برگزار می شد، ابتدا رئیس اداره گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مربوطه در ۹ ماهه سالجاری، مشکلات و موانع و […]

آموزش کارکنان کاربردی و مبتنی بر نیاز اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، جلسه کمیته آموزش کارکنان با حضور مدیرکل و اعضا در دفتر مدیرکل برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص انجام نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی و تدوین تقویم دوره های آموزشی توسط کارشناس آموزش کارکنان و رئیس اداره امور عمومی ارائه شد. […]

الگوی آموزشی دوره های ۱۸ ماهه اصلاح و بازنگری می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل، نشست مشترک غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و مهرابی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل با رئیس، معاون و مربیان مجری دوره های ۱۸ ماهه در مرکز شهید رهبری برگزار شد. در این نشست غیاثی تبار به برخی آسیبهای موجود در طرح […]

استاندار البرز: آموزشهای مهارتی در شهرستان اشتهارد تقویت شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دکتر شهبازی استاندار البرز به اتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار شهرستان اشتهارد و برخی مسئولین شهرستان از بخشهای مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشتهارد بازدید کردند. در این بازدید که غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز استاندار و همراهان را همراهی می […]

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از کارگاههای مرکز شهید خدایی صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ادامه بازدیدهای دوره ای از کارگاههای آموزشی از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خدایی کرج بازدید کرد. در این بازدید غیاثی تبار در گفتگو با مربیان مرکز از وضعیت اجرای دوره های آموزشی، کیفیت انجام […]

نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با مربیان و کارکنان مرکز خواهران الزهرا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل، نشست مشترک غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با رئیس، مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا در مرکز مذکور برگزار شد. در ابتدای این نشست کرمی رئیس مرکز الزهرا گزارشی از فعالیتها و برنامه های مرکز ارائه نمود. در ادامه […]