نیازسنجی آموزشی

متقاضی محترم: لطفا نیاز آموزشی خود یا گروه مربوطه را از طریق تکمیل فیلدهای زیر تکمیل و ارسال فرمایید.
  • لطفا دلایل خود را در خصوص به این دوره آموزشی را بصورت مختصر و مفید وارد فرمایید: