ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 تقی غیاثی تبار مدیرکل 32539696
2 علیرضا مهرابی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32520258
3 آیت اله حیدری معاون اداری و پشتیبانی 32539898
4 اسماعیل غفاری مدیر حراست 3254432
5 محمدرضا زیدی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت 32519616
6 محسن احمدی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32544430
7 فریبا مهدی پور رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد 32519813
8 سید کامران سید صالحی رئیس اداره امور عمومی 32544434
9 ناصر کاردوست رئیس اداره امورمالی 32519723
10 محمد محمودی رئیس مرکز شهید خدایی
11 فرید مرجمکی رئیس مرکز تخصصی 18 ماهه شهید رهبری
12 علی پورجعفر رئیس مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت
13 ماهناز کرمی رئیس مرکز خواهران الزهرا
14 ناصر محمدی رئیس مرکز ساوجبلاغ
15 صدیقه نجفی رئیس مرکز نظرآباد
16 علیرضا اسلامی رئیس مرکز اشتهارد
17 مرتضی قاسمی روابط عمومی 09126002014