شناسنامه خدمات الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

خدمات ارائه شده به شهروندان(G2C) و کسب کار(G2B)

 

 

 

شناسنامه خدمت عنوان خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳ – اعزام به مسابقات جهانی مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰ -برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱ – برگزاری مسابقات آزاد مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۰ – برگزاری مسابقات ملی مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲ – برگزاری مسابقات مهارت معلولین شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳ – پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت شرح خدمت
۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰ – تهیه استانداردهای آموزش مهارت شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰ – ثبت نام در آزمون شرح خدمت
۱۸۰۸۱۸۳۲۰۰۰ – صدور ابلاغ مدیریت مربیگری شرح خدمت
۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰ – صدور پروانه تاسیس شرح خدمت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱ – صدور گواهی نامه مهارت شرح خدمت
۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰ – مشاوره آموزشی و هدایت شغلی شرح خدمت
۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰ – نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی شرح خدمت