منودرخواست مجوز مرکز یادگیری

مدیر/ مسئول محترم بنگاه اقتصادی:به منظور دریافت مجوز مرکز یادگیری برای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، خواهشمند است با دقت فیلدهای زیر را تکمیل و ارسال فرمایید، تا در اسرع وقت پس از بررسی های لازم نتیجه به شما اطلاع رسانی شود
 • نام بنگاه اقتصادیزمینه فعالیتشماره پروانه کسب یا بهره برداریتاریخ پروانه کسب یا بهره برداریزیر بناتعداد افراد شاغل در بنگاهتعداد استادکارانتعداد افراد بیمه شده تامین اجتماعی 
 • نام و نام خانوادگیشماره شناسنامهکد ملینام پدرتاریخ تولدوضعیت پایان خدمتسابقه کار 
 • مدرک تحصیلیسال اخذ مدرک تحصیلیرشته تحصیلی 
 • تلفن همراهتلفن ثابت 
 • نام رشتهنام حرفهتعداد مهارت آموزان مورد نیاز 
  افزودن یک ردیف جدید
 • شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه 
  لطفا در ایام هفته ساعتهای مورد نظر درج شود
 • نام استاننام شهرستاننام شهرمنطقه 
 • مشخصات استادکاران

 • نام و نام خانوادگیشماره شناسنامهکد ملینام پدرتاریخ تولدوضعیت پایان خدمتسابقه کار مرتبطکد بیمه تامین اجتماعی 
  افزودن یک ردیف جدید
  لطفا به تعداد استادکاران ردیفها را با علامت + افزایش دهید
 • آخرین مدرک تحصیلیسال اخذ مدرک تحصیلیرشته تحصیلیرشته شغلیعنوان گواهینامه مهارت(درصورت دارا بودن)نام حرفه آموزشی قابل تدریس 
  افزودن یک ردیف جدید
  لطفا به تعداد استادکاران ردیفها را با علامت + افزایش دهید