پیش ثبت نام دوره های آموزشی مراکز

متقاضی محترم لطفا متناسب با علاقه و توانایی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نمایید. ضمنا اجرای دوره های آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت رایگان بوده و فقط هزینه مشاوره، ثبت نام و صدور گواهینامه مهارت طبق تعرفه مربوطه از طریق پورتال جامع سازمان اخذ می شود.
  • آخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسال اخذ مدرک تحصیلی