به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ارزیابی کمی و کیفی ادارات و واحد های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در پیشبرد اهداف سازمان آغاز شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با تاکید  بر بررسی چالش ها و نقاظ ضعف باید برنامه ریزی های لازم جهت رسیدن به اهداف سازمانی و ارائه خدمات مطلوبتر انجام شود.

در همین راستا طی ماه جاری ادارات امور عمومی و پشتیبانی ، موسسات کارآموزی بخش خصوصی  ، آموزش ، امور مالی و واحد های حقوقی ، خدمات ماشینی و روابط عمومی بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و ضمن تقدیر از ادارات موفق تمهیدات لازم برای کسب امتیاز حداکثری از سوی سایر ادارات از طریق برنامه ریزی و تصمیمات کارشناسی اتخاذ شد.

غیاثی تبار  همدلی ، همکاری و همچنین خلاقیت و نو آوری را برای پیشبرد اهداف ضروری بر شمرد و نظم و انضباط کاری را از اولویت ها در این مجموعه دانست.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ارزیابی عملکرد پرسنل را از شاخص های مهم در راستای جلوگیری از اتلاف وقت ، انرژی و سرمایه دانست و افزود  پایش میزان تحقق برنامه های از پیش تعیین شده و شناسایی نقاط ضعف و چالشها و تلاش برای رفع آنها ضامن تحقق درست و کامل تعهدات این اداره کل خواهد بود.

وی دقت در انجام ارزیابی های کمی و کیفی را از سوی معاونین  و مسولین ذی ربط مورد تاکید قرار داد و روش های تدوین شده از سوی این اداره کل برای انجام دقیق ارزیابی تشریح نمود.

غیاثی تبار  کیفیت بخشی فعالیت های این مجموعه را بسیار ضروری دانست و برنامه ریزی برای این مهم را از طریق هم فکری ، هم اندیشی  و استفاده از تجربیات تمامی دستندرکاران مورد تاکید قرار نمود.