در راستای استفاده بهینه از منابع  جلسات ساماندهی نیروی انسانی  در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با حضور مدیر کل ، معاونین و حوزه اموراداری و سرمایه انسانی تشکیل شد.

در این جلسات که با هدف ساماندهی نیروی انسانی در بخش های مختلف اداری ، آموزشی برگزار می شود روسای مراکز تابعه در سطح استان نیز دعوت می شوند تا با بررسی وضعیت نیروهای شاغل نسبت به ساماندهی آنها با توجه به نیاز واحدها بر اساس حجم کار و نیز تخصص و تجربه نیروها اقدام شود.

تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در خصوص این جلسات بیان داشت با توجه  به بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان حوزه اموراداری و نیز در راستای اجرای مصوبه شورای مدیران طرح ساماندهی نیروهای  شاغل با هدف افزایش بهره وری و استفاده از توانمندی کارکنان متناسب با تجربیات ، کارآیی و علاقه مندی آنها اجرا می شود.

وی با تاکید بر نقش و اهمیت بسیار بالای نیروی استانی در سازمان ها اجرای طرح ساماندهی نیروها را ضروری برشمرد و ابراز امیدواری نمود با اجرای این طرح شاهد کیفیت بخشی خدمات و برداشتن گام اساسی در تحقق یکی از راهبردهای پنجگانه نقشه راه ترسیم شده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز برای پیشبرد اهداف سازمان  در این اداره کل باشیم.