این جلسه با حضور معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی ، رئیس  اداره آموزش ، رئیس اداره موسسات کار آموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و کارشناسان مربوطه ، معاون تحقیقات و فنا وری و رئیس مرکز تحقیقات hse  دانشگاه علوم پزشکی استان ، با هدف تعامل بیشتر با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های آموزشی و برگزاری دوره های مشترک  متقابل در محل دفتر معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز علیرضا مهرابی معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل به رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای که مهارت آموزی و ارتقاء مهارت می باشد پرداخت و افزود یکی از دغدغه های حال حاضر کشور فقر مهارتی می باشد که در این خصوص نیز مقام معظم رهبری در همین خصوص فرموده اند کشور به موازات علم به پنجه های کار آمد هم نیاز مند است که از همین رو اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با برنامه ریزی های دقیق ، نیاز سنجی های انجام شده توسط کارشناسان آموزشی و هدفمند کردن آموزش ها گام موثری در راستای کاهش فقر مهارتی در جامعه برداشته است.

مهرابی یکی از راهبردهای پنجگانه نقشه راه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای را توسعه تعاملات دانست و افزود در همین راستا این اداره کل از ابتدای سال جاری ۱۴ تفاهمنامه آموزشی  بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای وادارات ،  دانشگاه ها ، موسسات  علمی و صنایع استان منعقد شده است.

در ادامه مهرابی به ظرفیت های آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در بخش های مختلف پرداخت و افزود تعامل با دانشگاه یک ضرورت می باشد و با افزایش مهارت ، دانشجویان می توانند با اعتماد به نفس بیشتری جذب بازار کار شوند که  مهارت آموزی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و دانشجویان نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.

مهرابی یک بسته پیشنهادی  را برای تعامل آموزشی  متقابل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با اولین مرکز مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور مطرح نمود. موارد مطروحه در این بسته به شرح ذیل می باشد

  • ایجاد مرکز scd در دانشگاه علوم پزشکی البرز که منجر به مهارت آموزی و ارتقاء مهارت دانشجویان می شود.
  • برگزاری دوره های هدفمند ، کاربردی مشترک که با هم افزایی بین دو دستگاه میتوان از تمام ظرفیت های آموزشی به صورت کامل  در راستای مهارت آموز شدن و ارتقاء مهارت بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی  استفاده کرد.
  • استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ( موسسات کار آموزی آزاد)
  • تعاملات در خصوص تحقیقات کاربردی مورد نیاز

در پایان مهرابی آمادگی این اداره کل را در راستای  انعقاد تفاهمنامه آموزشی و تعامل متقابل با اولین مرکز مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،  دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام نمود .

گفتنی است در این جلسه دکتر نوری معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به قدمت آموزش های فنی و حرفه ای در استان اشاره نمود و افزود یکی از اهداف ما برای تعامل با آموزش فنی و حرفه ای  ارائه آموزش های فنی و کاربردی و اعطاء مدارک معتبر بین المللی به دانشجویان میباشد که این مهم با تعامل با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز امکان پذیر می شود.