مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از ارائه ۶ میلیون و ۹۴۸ هزارو ۲۳۴نفر – ساعت آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در این استان در ۷ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای این استان با اعلام عملکرد این اداره کل در ۹ ماهه سال جاری از اجرای ۶ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۲۳۴ نفر-  ساعت در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی خبر داد.

وی افزود: ۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۴۷۵ نفر – ساعت در بخش دولتی در استان البرز ارائه شده است که در مراکز ثابت،۱ میلیون و  ۵۹۲ هزار۵۷۳ نفر – ساعت برای مهارت آموزی و مهارت افزایی در راستای اشتغال پایدار، در بخش سیار شهری ۷۳ هزارو  ۴۸۱نفر -ساعت آموزش و در بخش روستایی۱۱۴هزارو ۴۴۸  نفر -ساعت  با هدف توانمند سازی روستائیان و ایجاد اشتغال و جلو گیری از مهاجرت روستائیان به شهر است.

غیاثی تبار ادامه داد: در بخش آموزش عشایر ۶ هزارو ۳۱۴نفر- ساعت آموزش، در بخش صنایع و صنوف ۱۴۸ هزارو ۳۵۱ نفر- ساعت،  با هدف ارتقاء مهارت شاغلان و افزایش کیفیت تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید کننده داخلی و اقتصاد مقاومتی، در بخش زندان ۱۴۶ هزار و ۳۲۰ نفر- ساعت در راستای ارتقاء توانمندی و کمک به بازگشت آنها به جامعه درادامه زندگی سالم ، در بخش پادگان۱۱۸ هزارو ۴۳۵  نفر- ساعت در راستای تفاهمنامه با نیرو های مسلح برای مهارت آموزی سربازان وظیفه، در بخش دانشجویان ۳۵  هزار و ۳۶۰ نفر – ساعت در راستای مهارت افزایی دانشجویان،  در بخش سکونت گاهای غیر رسمی ۳۳ هزارو ۶۴۸ نفر – ساعت آموزش، در بخش مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی ۱۲ هزارو ۳۰۸ نفر – ساعت آموزش و در بخش مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۲۱۶ هزار و ۲۳۷ نفر- ساعت  اجرا شده است.

وی در ادامه به ۴ میلیون و ۴۵۰هزارو ۷۵۹  نفر- ساعت  آموزش توسط آموزشگاه های غیر دولتی تحت نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نیز اشاره کرد.