مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از ارائه ۴ میلیون و ۲۵۱ هزارو ۱۳۳ نفر – ساعت آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای این استان با اعلام عملکرد این اداره کل در ۶ ماهه سال جاری از اجرای ۴میلیون و ۲۵۱ هزار و ۱۳۳ نفر-  ساعت در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی خبر داد.

وی افزود: ۱ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۴۳ نفر – ساعت در بخش دولتی در استان البرز ارائه شده است که در مراکز ثابت،۱ میلیون و  ۲۵ هزار۶ نفر – ساعت برای مهارت آموزی و مهارت افزایی در راستای اشتغال پایدار، در بخش سیار شهری  ۶۰ هزارو  ۶۴۸نفر -ساعت آموزش و در بخش روستایی۷۱هزارو ۷۲۸  نفر -ساعت  با هدف توانمند سازی روستائیان و ایجاد اشتغال و جلو گیری از مهاجرت روستائیان به شهر است.

غیاثی تبار ادامه داد: در بخش آموزش عشایر ۵ هزارو ۹۰۹نفر- ساعت آموزش، در بخش صنایع و صنوف ۵ هزارو ۹۰۹ نفر- ساعت،  با هدف ارتقاء مهارت شاغلان و افزایش کیفیت تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید کننده داخلی و اقتصاد مقاومتی، در بخش زندان ۹۰ هزار و ۱۴۵ نفر- ساعت در راستای ارتقاء توانمندی و کمک به بازگشت آنها به جامعه درادامه زندگی سالم ، در بخش پادگان۷۰ هزارو ۷۷۹  نفر- ساعت در راستای تفاهمنامه با نیرو های مسلح برای مهارت آموزی سربازان وظیفه، در بخش دانشجویان ۲۵  هزار و ۹۲۸ نفر – ساعت در راستای مهارت افزایی دانشجویان،  در بخش سکونت گاهای غیر رسمی ۱۹ هزارو ۲۳۶ نفر – ساعت آموزش، در بخش کاهش آسیب های اجتماعی ۳۱ هزارو ۴۷۸ نفر – ساعت آموزش و در بخش مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۱۲۰ هزار و ۳۵۰ نفر- ساعت  اجرا شده است.

وی در ادامه به ۲ میلیون و ۶۳۴هزارو ۷۹۰  نفر- ساعت  آموزش توسط آموزشگاه های غیر دولتی تحت نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نیز اشاره کرد.