حضور مدیرکل ، معاونین و کارکنان دوشادوش مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز  به همراه معاونین و کارکنان ، صبح روز یکشنبه تاریخ ۱۳/۸/۹۷دوشادوش مردم همیشه در صحنه و انقلابی استان البرز  در راهپیمایی یوم االله ۱۳ آبان حضور یافتند .

تقی غیاثی تبار  ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در راهپیمایی روز یکشنبه  همراه با معاونین و سایر کارکنان آموزش فنی و حرفه ای  استان وجمع کثیری از مردم وفادار به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی حضورداشتند .