جلسه بررسی مصوبات کارگروه های منطقه ای شورای مدیران

جلسه بررسی مصوبات کارگروه های منطقه ای شورای مدیران با حضور مدیر کل ، معاونین ، روسای ادارات و کارشناسان حوزه مدیریت در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

این جلسه در راستای اجرای کامل مصوبات کارگروه های منطقه  شورای مدیران برگزار شد که کلیه مصوبات بررسی و مستندات اجرای آن از سوی روسای ادارات و کارشناسان ارائه شد. همچنین میزان پیشرفت مصوبات در حال اجرا نیز مورد توجه قرار گرفت.

غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با تاکید بر اجرای کامل مصوبات و مستند سازی اجرای مصوبات بر تسریع در این زمینه تاکید کرد و تهیه گزارش کامل آن را از مسئولین ذی ربط خواستار شد.