بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به میزبانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری برگزار شد.

این جلسه که با حضور جمعی از روسای مراکز ، ادارات و مسئولین واحد های ستادی برگزار شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به تشریح برنامه های آتی این اداره کل را بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و تعهدات ابلاغی و همچنین برنامه ریزی جدید سازمان  را مورد توجه قرار داد.

غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در این جلسه تشکیل قرار گاه مهارت آموزی سربازان وظیفه و افزایش سطح چهار برابری فعالیت ها را در حوزه آموزش های سیار و پادگان هارا بر اساس برنامه ریزی سازمان مورد تاکید قرار داد و اجرای تعهدات در این زمینه ها را با کمک بخش خصوصی ظرفیت های موجود در پادگان ها، مربیان و کارشناسان مراکز ضروری دانست.

وی تشکیل کارگروه ارتقائ سطح مهارت در سربازان در پادگان ها و تقویت توانمندی ها و مهارت های آنها و نیز بهره مندی آنها از مزایای گواهینامه های مهارت آموزش فنی و حرفه ای را یکی از راهکارهای مفید و موثر برای هدایت جوانان به سمت شغل بر اساس نیاز بازار کار ایجاد اشتغال در استان برشمرد .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزدر جمع حاضرین جلسه برنامه ریزی برای سال ۹۷ و آسیب شناسی در برنامه ریزی ها ، سنجش میزان توانایی در اجرای آموزش ها در اجرای تعهدات را مورد تاکید قرار داد و برگزاری استارت آپ های مهارتی را در استان را با کمک و برنامه ریزی نخبگان از موارد مهم قابل پیگیری در سه ماهه سوم سال جاری دانست.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ا ی استان البرز توجه به آمایش سرزمینی در تدوین سند توسعه مهارت استان به تعهدات سال ۹۷ را به کمک کارشناسان ضروری دانست و برنامه ریزی کارشناسان در این زمینه را خواستار شد.

استفاده بهینه از تجهیزات مازاددر مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان برای بکارگیری در طرح آموزش سربازان و فعال سازی مراکز آموزشی SCD در دانشگاه ها از دیگر موارد مهم مورد تاکید مدیر کل در این جلسه بود.

تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز : استفاده از توانمندی های مراکز برای تقویت در آمد های تبصره ۷۵ و برنامه ریزی در این راستا از اهداف قابل توجه این اداره کل تا پایان سال برشمرد.

در ادامه روسای مراکز تابعه ضمن ارائه گزارش عملکرد مراکز در بخش های مختلف به مشکلات و موانع را مطرح  ، نظرات و  پیشنهادهای خود را در راستای پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده ارائه نمودند.

در پایان روسای ادارات تابعه نیزضمن پاسخگویی به مشکلات مطرح شده از سوی مراکزتسریع در روند رفع موانع در اجرای تعهدات مراکز را مورد تاکید قرار دادند و با توجه به تعهدات تعیین شده برای ادارات ، گزارش فعالیت ها و عملکرد های  خود را ارائه و نقطه نظرات خود در خصوص چگونگی به کارگیری روش های اجرایی برای دستیابی به نتایج مطلوب تر را مطرح نمودند.