در ۷ ماهه نخست سال جاری؛ ۵ میلیون و ۳۹۸ هزارو ۹۱۹ نفر- ساعت آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در استان البرز ارائه شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای این استان با اعلام عملکرد این اداره کل در ۷ ماهه سال جاری از اجرای ۵ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۱۹۹ نفر-  ساعت در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی خبر داد..

وی افزود: ۱ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر – ساعت در بخش دولتی در استان البرز ارائه شده است که در مراکز ثابت،۱ میلیون و  ۲۴۰ هزار۳۳۸ نفر – ساعت برای مهارت آموزی و مهارت افزایی در راستای اشتغال پایدار، در بخش سیار شهری ۶۶ هزارو  ۱۷نفر -ساعت آموزش و در بخش روستایی۸۸هزارو ۴۱  نفر -ساعت  با هدف توانمند سازی روستائیان و ایجاد اشتغال و جلو گیری از مهاجرت روستائیان به شهر است.

غیاثی تبار ادامه داد: در بخش آموزش عشایر ۶ هزارو ۱۷۸نفر- ساعت آموزش، در بخش صنایع و صنوف ۱۰۷ هزارو ۲۳۶ نفر- ساعت،  با هدف ارتقاء مهارت شاغلان و افزایش کیفیت تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید کننده داخلی و اقتصاد مقاومتی، در بخش زندان ۱۱۰ هزار و ۱۱۰ نفر- ساعت در راستای ارتقاء توانمندی و کمک به بازگشت آنها به جامعه درادامه زندگی سالم ، در بخش پادگان۸۸ هزارو ۴۶۴  نفر- ساعت در راستای تفاهمنامه با نیرو های مسلح برای مهارت آموزی سربازان وظیفه، در بخش دانشجویان ۲۷  هزار و ۹۵۳ نفر – ساعت در راستای مهارت افزایی دانشجویان،  در بخش سکونت گاهای غیر رسمی ۲۵ هزارو ۶۳۰ نفر – ساعت آموزش، در بخش کاهش آسیب های اجتماعی ۴ هزارو ۲۸۰ نفر – ساعت آموزش و در بخش مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۱۵۱ هزار و ۸۶۵ نفر- ساعت  اجرا شده است..

وی در ادامه به ۳ میلیون و ۴۸۲هزارو ۸۰۵  نفر- ساعت  آموزش توسط آموزشگاه های غیر دولتی تحت نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نیز اشاره کرد..