دومین جلسه شورای توسعه مدیریت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با حضور مدیر کل ، معاونین ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیران کمیته های پنجگانه در محل اداره کل برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی شاخص های عمومی بر اساس برنامه دوم ۳ ساله اصلاح نظام اداری برگزار شد راهکار های اجرای تعهدات در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت و دبیران با طرح مشکلات و چالشها از راهکارهای ارائه شده توسط نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز استفاده نمودند.

تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با تاکید بر اجرای کامل تعهدات به برنامه ریزی برای تعمیق تعاملات میان کارشناسان سازمان مدیریت استان و اعضای کمیته های پنج گانه جهت اجرای  کامل به موقع تعهدات اشاره نمود.

غیاثی تبار استفاده از تجربیات سایر دستگاه ها در استان و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سایر استان ها و گزارش گیری ماهیانه از وضعیت انجام تعهدات در محور ها و شاخص های عمومی و تلاش برای بهبود عملکردی در سال ۹۷ را از برنامه های مهم این اداره کل دانست.