طراحی و اجرای الگوی تور آموزش مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به منظور کیفیت بخشی آموزش های فنی و حرفه ای ، همگام سازی آن با فناوری های روز و جاری بازار کار در خوشه های مختلف در حال اجرا می باشد.

تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در خصوص این طرح بیان داشت از آنجا که وظیفه اجرای آموزش ها در سازمان به عهده مربیان می باشد  وبرقراری ارتباط آنها با بازار کار و بخش های مختلف اقتصادی با هدف شناخت صنعت و بازار کار از طریق حضور مستقیم در واحد های صنعتی و صنفی ، بنگاه های اقتصادی ، پرو ژه های عمرانی ، نمایشگاه ها و همایش های تخصصی  امکان پذیر می باشد  تور آموزشی مربیان از سال گذشته  به صورت هدفمند و ساختارمند طراحی شده  و در حال اجرا می باشد.

غیاثی تبار افزود در این طرح پس از هماهنگی با شرکت ها ، واحدهای صنعتی و نمایشگاه ها از مربیان علاقه مند و فعال ثبت نام به عمل آمده و پس از بررسی های لازم در خصوص انطباق رشته آموزشی مربیان و نوع فعالیت های واحد صنعتی مورد بازدید ، مربیان به واحد صنعتی اعزام می شوندو پس از بازدید و ارائه گزارش در قالب  فرم های  مشخص شده مبنی بر  شناسایی مشاغل جدید ، فناوری های جدید ،  زمینه های همکاری واحد صنعتی با سازمان و همچنین زمینه ساز اشتغال مهارت آموختگان می شود.

وی تعداد واحد های صنعتی بازدید شده در این طرح را ۱۲واحد اعلام نمود و افزود ۱۷۶ نفر از مربیان این اداره کل در تور آموزشی شرکت نموده و تا کنون ۲۴ شغل جدید در این طرح شناسایی شده است.

شایان ذکر است تا کنون مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در قالب تور آموزشی از واحد های صنعتی ( ماموت ، جابون ، جوش ایران ، ایدکو پرس ، شرکت تعمیرات نیرو گاهی ایران ، صنایع کوروش ، ماریناسان ، جابون ، هوایار ، مادایران و نمایشگاه شهر آفتاب بازدید نموده اند.